طراحی

وجود بیش از ۴۰ آیتم مشخص و مجزا و با طراحی ای که با خواست همکاران و دیدگاه عکاسان و فیلمبرداران حرفه ای ساخته و ایجاد گردیده است

اصالت

وجود درختان کهن یکصد ساله با سایه انداز گسترده و قرار گیری در باغات بی همتای شهریار بدون تقارن با جاده و خانه و فضاهای مجاور نامناسب و ایجاد زمینه کاملا بکر برای استفاده از هلی شات

فضای کاری

فضای گسترده نیم هکتاری برای پذیرش ظرفیت کافی در روزهای خاص که مناسبتهای ملی و مذهبی ترافیک کاری ایجاد مینماید و نیز جداسازی آیتمها از یکدیگر برای راحتی همکاران

تنوع محیطی

وجود بیش از ۴۰ آیتم مشخص و مجزا و با طراحی ای که با خواست همکاران و دیدگاه عکاسان و فیلمبرداران حرفه ای ساخته و ایجاد گردیده است

پیام های مدیریت

پیام و پیشنهاد های ویژه مدیریت باغ عروس شکاری

wellcome-to-bagharoos باغ-عروس عمارت-عروس باغ-عروس-شکاری

جدیدترین مطالب آموزشی

پنج-دلیل-برای-عکاسی-در-شب عکاسی_در-شب باغ-عروس-شکاری باغ-عروس